DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BARIŞ GÜCÜ GÖREV SÜRESİNİN UZALTILMASIYLA İLGİLİ KARAR TEPKİ GÖSTERDİ


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BARIŞ GÜCÜ GÖREV SÜRESİNİN UZALTILMASIYLA İLGİLİ KARAR TEPKİ GÖSTERDİ

 “KIBRIS TÜRK TARAFININ RIZASININ YİNE ALINMAMIŞ OLMASI ÖNEMLİ BİR EKSİKLİKTİR VE TEMEL İLKELERİ DAHİ GÖZ ARDI ETMEKTEDİR”
“KIBRIS TÜRK TARAFI, EGEMEN EŞİTLİĞE DAYALI İKİ DEVLET TEMELİNDE BİR ANLAŞMA MODELİNİ MÜZAKERE ETMEYE HAZIRDIR VE ANCAK EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE YAPILACAK MÜZAKERELERİN BİR SONUÇ GETİRECEĞİNE İNANMAKTADIR”
“BAŞARISIZLIĞI DEFATEN İSPATLANMIŞ SÖZDE ÇÖZÜM ÖNERİSİNE ATIFTA BULUNMASI KABUL EDİLEMEZDİR”

Lefkoşa, 30 Ocak 21 (T.A.K.): Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) görev süresinin altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, “Geçmişte de vurguladığımız üzere, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Ada’daki varlığına dair Kıbrıs Türk tarafının rızasının yine alınmamış olması önemli bir eksikliktir ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma operasyonlarına ilişkin temel ilkelerini dahi göz ardı etmektedir. BM’nin, BM Barış Gücü’nün görev süresini devletimizin rızasını aldıktan sonra uzatmasını bekliyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında, KKTC makamlarının iyi niyeti ve yapıcı tutumu sayesinde BMBG’nin KKTC topraklarındaki faaliyetlerini sürdürebildiğini hatırlatmakta fayda gördüklerini belirterek, “BMBG’nin topraklarımızdaki faaliyetlerinin doğru bir zeminde yürütebilmesini teminen, makamlarımız ile BM arasında yasal bir düzenleme yapılması yönündeki haklı talebimizde ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Bu haklı talebimizin karşılanmaması durumunda, BMBG’nin ülkemizdeki faaliyetlerine ilişkin iyi niyete dayalı tutumumuzun gözden geçirilmesi konusundaki hakkımızı saklı tuttuğumuzun da bilinmesinde yarar görülmektedir” ifadelerini kullandı.  
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 8 Ocak 2021 tarihli İyi Niyet Misyonu Raporunda, iki taraf arasında ortak vizyon olup olmadığının tespit edilmesini amaçlayan 5+BM formatında gayri resmi bir toplantı öngördüğünü ifade ettiği ve herhangi bir çözüm önerisine atıf yapmadığı kaydedilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar aktarıldı:
“Kıbrıs Türk tarafı, bu formatta ve bu amaçla gerçekleştirilecek bir toplantının uygun bir zamanda yapılmasını desteklemektedir. Kıbrıs Türk tarafı, egemen eşitliğe dayalı iki Devlet temelinde bir anlaşma modelini müzakere etmeye hazırdır ve ancak egemen eşitlik temelinde yapılacak müzakerelerin bir sonuç getireceğine inanmaktadır. 
“BAŞARISIZLIĞI DEFATEN İSPATLANMIŞ SÖZDE ÇÖZÜM ÖNERİSİNE ATIFTA BULUNMASI KABUL EDİLEMEZDİR”
Hal böyle iken, BM Güvenlik Konseyi’nin söz konusu kararında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin görüşlerini göz ardı ederek, başarısızlığı defaten ispatlanmış sözde çözüm önerisine atıfta bulunması kabul edilemezdir. 50 yılı aşkın bir süre boyunca müzakere süreçlerinde iki taraf arasında görüşülmüş ve bugüne kadar hiçbir sonuç elde edilememiş bir modelde ısrar etmek, Ada’daki statükonun devamına hizmet etmek anlamına gelmektedir. 
Rumların “Kıbrıs Cumhuriyeti” kisvesi altında hareket etmesine,  Kıbrıs Türk halkının da haksız izolasyonlar altında yaşamasına neden olan geçmiş müzakere süreçleri artık sona ermiştir. Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk Halkının artık boşa harcayacak on yılları yoktur.  
“GÜVENLİK KONSEYİ’NİN KARŞILIKLI BAĞIMLILIK YARATACAK VE VAR OLAN DERİN GÜVEN KRİZİNİ ORTADAN KALDIRACAK İŞBİRLİĞİ, DİPLOMASİ VE DİYALOG ÇAĞRISI YAPMASI ŞARTTIR”
Güvenlik Konseyi’nin Ada ve bölgemizde giderek artan gerginliğin nedenini Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılamamış olmasına dayandırması da kabul edilemezdir. Doğu Akdeniz’deki gerginliğin nedeninin, Rum tarafının hidrokarbon kaynaklarına ilişkin paylaşım ve işbirliğinden uzak, kışkırtıcı faaliyetleri olduğu açıktır. Doğu Akdeniz bölgesindeki olumsuz tırmanışın ortadan kaldırılması, Kıbrıs Rum tarafının bölgedeki doğal gaz kaynaklarının eşit sahibi olan Kıbrıs Türk tarafı ile işbirliği yapmasından geçmektedir. Gerilimin sonlandırılması gerektiğini gerçekten düşünmesi halinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin adadaki iki tarafa, karşılıklı bağımlılık yaratacak ve var olan derin güven krizini ortadan kaldıracak işbirliği, diplomasi ve diyalog çağrısı yapması şarttır.” 
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Ada üzerindeki gerginliğin tırmanmasının nedeninin de yine Rum tarafının iyi niyetten uzak eylemleri olduğu vurgulanarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, salgın koşullarını da fırsat bilerek, sınır boyuna 223 beton mevzi yerleştirmesine, bir önceki kararda olduğu gibi, bu kararda da değinilmemesinin, BMGK’nın ara bölgede giderek artan ve tehlikeli boyuta ulaşan Rum tarafının düşmanca adımlarını gizleme yolunu seçtiğini göstermekte olduğu kaydedildi.
“MARAŞ KONUSUNDA YAPMAKTA OLDUĞUMUZ AÇILIMIN OLUMLU BİR GELİŞME OLARAK GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ”  
Kıbrıs Türk tarafının KKTC topraklarının bir parçası olan kapalı Maraş’a ilişkin kararları uluslararası hukuka saygı çerçevesinde aldığı belirtilen açıklamada, şunlar dile getirildi:
“Ada’daki statükonun sembolü haline gelen Maraş konusunda yapmakta olduğumuz açılımın olumlu bir gelişme olarak görülmesi gerektiğini düşünmekteyiz.  
Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi’nin, bir yandan iki taraf arasındaki güvenin artırılmasına çağrı yaparken, diğer taraftan da GKRY’nin Kıbrıs Türk ekonomisine darbe vurmak amacıyla Güney’den KKTC’ne gidiş ve gelişlerde uyguladığı engellere kararda yer vermemesi tezat oluşturmaktadır. 
BMGK’nın GKRY’nin bu tür adımlarına sessiz kalması, Rum liderliğinin benzeri siyasi politikalarını ileriye götürmesine hizmet etmektedir. Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs Türk halkının ekonomi, sanat, spor, eğitim, kültür ve benzeri alanlarda maruz kaldığı izolasyonun kaldırılması için gerekli adımların atılması yönünde çağrı yapmasının zamanı gelmiştir.”   
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kıbrıs Türk tarafının, gerek enerji gerek askeri gerekse de diğer alanlarda, Ada’nın eşit ortakları olarak KKTC ve GKRY makamları arasında doğrudan temas ve etkin işbirliği mekanizması tesis edilmesinin mümkün olduğunu düşündüğü ifade edilerek, şöyle denildi:
“Kıbrıs Türk tarafının bu düşüncesi BM Genel Sekreteri’nin raporlarındaki çağrılarla da uyum içindedir. Anılan işbirliğinin önündeki yegâne engel Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafını eşit ortak olarak görmekten uzak davranışı ve başta BM’nin bunu teşvik edici politikasıdır.        
 Ada’daki BM Barış Gücü’nün Maraş ve Akyar bölgelerinde hareket özgürlüğünün kısıtlandığı iddiaları da gerçekleri yansıtmamaktadır. BM Güvenlik Konseyi ilgili unsurlar konusunda yanlış yönlendirilmeye devam edilmiştir. Bu konudaki itirazlarımız kayda geçirilmektedir. 
 
BM Genel Sekreteri’nin raporları ve Güvenlik Konseyi’nin kararına ilişkin görüş ve değerlendirmeler, ilgili tüm kurumlarımız vasıtasıyla, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, ilgili tüm taraflarla en detaylı şekilde paylaşılmaktadır.”
  • RMMO KOMUTANI ZERVAKİS’İN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI ... +Detaylı Bilgi
  • LİMASOL’DA PROTESTO GÖSTERİLERİ ... +Detaylı Bilgi
  • NURİS: ANASTASİADİS’İN “KULLANIM KAYBI TAZMİNATI” VAADİ YERİNE GETİRİLEMEZ ... +Detaylı Bilgi
  • HER 10 RUM’DAN 6’SI GÜNEY KIBRIS’TAKİ DEVLETİN “YOLSUZLUK DEVLETİ” OLDUĞUNA İNANIYOR ... +Detaylı Bilgi
  • RUM SAVUNMA BAKANI’NDAN TÜRKİYE’YE ELEŞTİRİ ... +Detaylı Bilgi
  • ROLANDİS: “KAYBEDİLMİŞ FIRSATLAR, KAYBEDİLMİŞ VATANLARA GÖTÜRÜR” ... +Detaylı Bilgi
  • ŞİLLURİS: “KIBRIS SALDIRGAN VE YAYILMACI GÜÇLERE KARŞI KENDİNİ SAVUNMAYA HAZIRDIR” ... +Detaylı Bilgi
  • İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ: GÜNEY KIBRIS’TA, DÜZENSİZ GÖÇMENLERE KÖTÜ MUAMELE YAPILIYOR ... +Detaylı Bilgi